Analyse og fortolkning på HHX og HTX

Få hjælp til at skrive en analyse og fortolkning i Dansk på HHX og HTX. Vi viser dig, hvordan du kan forberede og bygge din opgave op. I Studienets trin-for-trin vejledning kommer du gennem alle faser af arbejdet. Opgavetypen indgår altid ved eksamen i skriftlig Dansk på de to uddannelser.

I analyse og fortolkning på HHX og HTX skal du analysere fiktive tekster og medier som fx noveller, digte, billeder, film og lignende. Du skal grundlæggende arbejde med analyse og fortolkning af den udleverede tekst. Det vil sige, at du skal finde de elementer i teksten, som du mener, er særligt interessante. Du skal analysere dem og på den måde komme frem til en samlet fortolkning af teksten.

Hvis opgaven bygger på flere tekster, vil du oftest blive bedt om at lave en sammenligning som del af din analyse. I nogle opgaver skal du også perspektivere teksten. Du skal bruge din danskfaglige viden og benytte de danskfaglige begreber, som du har arbejdet med i undervisningen, fx personkarakteristik, komposition, miljø og tema.

Vejledningens struktur

Vejledningens første del fortæller dig kort om, hvordan en analyseopgave skal bygges op, og hjælper dig til at skelne mellem de forskellige skrivehandlinger. Hvis du skal skrive en analyse for første gang, anbefaler vi dig at starte hér, før du går videre til eksempler og de 6 trin i selve opgaveprocessen.

I anden del af vejledningen kan du se vores eksempelbesvarelse. Den viser dig helt konkret, hvordan en opgave kan bygges op, og hvad du skal tænke over i de forskellige afsnit. Vi har sat grundige forklaringer på opgaven, så du kan bruge den som hjælp i din egen skriveproces.

Den tredje del er vores 6-trins guide, som giver dig hjælp til hele din opgaveskrivning. Den viser dig, hvordan du skal gribe arbejdet an i forhold til opgaveformulering, arbejde med teksterne, skrivning af opgavens afsnit samt korrektur og rettelser. Du kan følge guiden fra start til slut og få hjælp til hele skriveprocessen, eller du kan vælge de afsnit ud, som er relevante for din opgaveproces.

Vejledningens fjerde del forklarer dig om kravene til formidling og sprog i denne opgavegenre. Her får du også en vejledning i at bruge kildehenvisninger og citater korrekt i din opgave.

Få hjælp til konkrete opgaver på Studienet.dk

Hos Studienet.dk finder du hjælp til mange opgaver og tekster fra tidligere eksamenssæt. Vores analysehjælp er skrevet Studienets redaktion, som består af erfarne undervisere i Dansk.

Se vores analysehjælp til en lang række fiktive tekster og medier.

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Analyse og fortolkning på HHX og HTX

[1]
Bedømmelser
  • 02-06-2019
    Givet af HHX-elev på 3. år
    c