Fremstillingsformer

Fremstillingsformer er de forskellige måder, en fortæller kan gengive og præsentere handling, personer, miljø, sprog osv. på i en novelle. Som regel er der flere fremstillingsformer i en novelle, og de kan kombineres. F.eks. er dialog typisk brugt som en del af scenisk fremstilling.

Scenisk og panoramisk fremstilling er de fremstillingsformer, vi oftest bruger i analyser af noveller. Det er derfor dem, du skal lægge mest mærke til i din tekst. Derudover kan du kigge på, om der er andre fremstillingsformer i brug som beretning, beskrivelse, dialog mm.

Fremstillingsformer kaldes nogle gange for fortællemåder.

Uddrag

Herunder finder du et uddrag fra siden om scenisk og panoramisk fremstilling:

Forholdet mellem scenisk og panoramisk fremstilling

I mange noveller bruger fortælleren både scenisk og panoramisk fremstilling. Ofte bruges panoramisk fremstilling til at præsentere den overordnede sammenhæng, som novellens centrale begivenheder foregår i. Disse begivenheder skildres som regel scenisk. Den panoramiske fremstilling giver os altså typisk de informationer, vi skal bruge, for at leve os ind i de begivenheder, der efterfølgende fremstilles scenisk.

I andre noveller blander fortælleren scenisk og panoramisk fremstilling mere flydende. Her vil de to fremstillingsformer påvirke hinanden, så vi enten føler, at de panoramiske dele af novellen bliver mere nærværende, eller at de scenisk skildrede begivenheder er udtryk for noget mere generelt og ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind