Noter

Denne side med noter giver dig et overblik over de begreber, du kan bruge i en novelleanalyse. Du kan bruge overblikket til at genopfriske nogle begreber eller øve dig i dem inden eksamen.

Komposition

Kompositionen er novellens opbygning. 

Indre og ydre komposition

 • Indre komposition er fortællingens opbygning. Dækker handlingsforløb, kronologi, begyndelse, midte og slutning.
 • Ydre komposition er novellens konkrete opsætning på siden, dvs. tekstens udseende. Dækker længde, linjeskift, skrifttype, illustrationer mm.

Handlingsforløb

Novellens handling kan følge forskellige forløb: 

Kronologi

 • Kronologi: Novellens begivenheder præsenteres i samme rækkefølge, som de skal forestille at foregå.
 • Brud på kronologien:

Begyndelse

Noveller kan begynde på forskellige måder:

Midte 

I midten af novellen kan en eller flere af de følgende ting ske: 

 • Konflikt: udfordring, problem, uoverensstemmelse, som skaber spænding og igangsætter handlingen.
 • En central begivenhed, der fungerer som
  • Vendepunkt: punkt i handlingen, hvor handlingen ændrer retning. Typisk en vigtig del af hovedpersonens udvikling.
  • Point of no return: punkt i handlingen, hvor handlingen ikke kan vende tilbage til udgangspunktet. Kan falde sammen med vendepunkt.
 • Klimaks: konflikt og spænding når et højdepunkt i handlingen.

Slutning

Fortælleteknik

Fortælleteknik handler om, hvilken type fortæller novellen har, og hvordan fortælleren fremstiller handling, personer, miljø osv.

Forfatter og fortæller

 • Forfatter og fortæller er ikke den samme i en novelle:
  • Forfatteren er den virkelige person udenfor teksten, som har skrevet novellen.
  • Fortælleren er en fiktiv figur i novellen, der gengiver handlingen.
 • Autofiktive noveller slører skellet mellem forfatter og fortæller.

Fortællertyper

Fortællerens type afgøres af to forhold: hvordan fortælleren optræder i teksten (første-, anden- eller tredjepersonsfortæller) og fortællerens viden og indsigt. 

Første-, anden- og tredjepersonsfortæller:

Fortællerens viden og indsigt:

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind