Sprog i noveller

Det er altid rigtig godt, hvis du i din analyse kan komme ind på sproget i novellen. Tekster består af sætninger og ord, men hvilke sætninger og ord der er brugt, og hvordan disse er sammensat, kan have stor betydning for din analyse og fortolkning.

Fx kan du analysere, hvordan personer, miljøer og temaer kommer til udtryk rent sprogligt i novellen. Især tæller det meget op i din analyse, hvis du kan vise, hvordan de sproglige virkemidler fungerer i novellen og påvirker læseren.

Du kan komme ind på sproget i dine analyser af fx personer, miljøer og temaer, men du kan også vælge at fokusere helt specifikt på de sproglige virkemidler i novellen.

NB: En del elever fokuserer i deres sproglige analyser på, om sproget er ’gammelt’. Dette er sjældent særlig relevant i en analyse. Langt de fleste noveller er simpelthen skrevet i det sprog, der hører samtiden til. Hvis novellen stammer fra 1800-tallet, vil sproget helt naturligt også virke gammelt.

Lad sproget understøtte andre analyser

En super god og relevant måde at komme ind på sproget i din analyse ka...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind