Om denne webbog

© 2024 Better Students ApS

Titel: Novelleanalyse | Analysemodel
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Udgivet på: Studienet.dk
Forfatter(e): Redaktionen på Studienet.dk
Udgivelsesår: 2014
Sidst opdateret: 08-03-2024
Antal sider: 93

Hvis du vil citere fra denne webbog, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaktionen på Studienet (2014). Novelleanalyse | Analysemodel. Hentet 16. april 2024 fra https://www.studienet.dk/novelleanalyse

Litteratur

Bennike, S., Nyborg, L. & Hammer, M. T. (2005). Faglige forbindelser i dansk. Sprog, litteratur og film. Dansklærerforeningens forlag. 

Claesen, M. (2017). The Horror! The Horror! I Drisdal R. & Hansen, J. K. (red.), Horror: A book about texts that scare you (s. 171–179). Systime.

Darger, B., Hansen, K. L. & Nielsen, C. (2009). Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier. Dansklærerforeningens forlag. 

Fibiger, J. & Lütken, G. (2009). Litteraturens veje. Systime. 

Hansen, T. V. A. & Jessen, H.S (u.å). Novelle - Analysehjul. Ind i dansk. Hentet 20.04.2022. https://indidansk.dk/novelle 

Kjær-Hansen, B., Kennebo, P. & Bertelsen, T. S. (2020). Novelle. Litteraturhistorien på langs og tværs (s. 203-218). Systime. 

Knudsen, J. I. (2012). Analyse af roman og novelle. Textanalyse.dk (s. 9-72). Systime. 

Langdahl, B. R., Olsen, M. & Quist, P. (2011). Litterære redskaber og Berettermodellen. KRYDSFELT - grundbog i dansk (s. 107-142 og 317). Gyldendal. 

Rangvid, M. & Sørensen, M. (2018). Perspektiver i Dansk - grundbog (s. 10-35, 62-85 og 214-239). Dansklærerforeningens forlag.

Rosengren. L. (2016, oktober). Novelleanalyse. Faktalink. Hentet 23.02.2022. https://faktalink.dk/titelliste/novelleanalyse 

Thuran, T. (2021). Tekstanalyse og litterær metode. Hans Reitzels Forlag.