Midte

Herunder gennemgår vi nogle af de punkter, du kan komme ind på, når du analyserer midterdelen af en novelle. 

Vær opmærksom på, at flere af begreberne ofte bruges i forbindelse med berettermodellen. Du kan dog sagtens tale om f.eks. konflikt eller klimaks uden at analysere hele novellen ud fra modellen. 

Konflikt

En konflikt er en udfordring, et problem eller en uoverensstemmelse, som driver handlingen fremad i en novelle. Konflikten kan komme til udtryk i konkrete, ydre handlinger, f.eks. som et sammenstød mellem to personer. Men det kan også være en indre konflikt inde i hovedpersonen, f.eks. et vanskeligt valg mellem to fremtidsmuligheder. 

Ofte vokser novellens konflikt sig større og større i midterdelen. Den voksende konflikt er her den drivkraft, som leder handlingsforløbet frem mod et vendepunkt eller klimaks. Løses konflikten ikke, kan det give os en flad fornemmelse, der nogle gange kaldes antiklimaks. 

Eksempel: I Kim Fupz Aakesons novelle “Læreplads” vokser konflikten mellem en far og søn sig større og større i midterdelen. Deres samtaler over aftensmaden bliver mere og mere anspændte, og den voksende konflikt leder frem mod den centrale begivenhed i slutningen, hvor sønnen siger fra overfor farens nedværd

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind