Analysemodel

Sådan bruger du analysemodellen

Denne korte analysemodel er til dig, der ikke ved, hvor du skal begynde din analyse af en novelle. Det er altså en skabelon eller starthjælp, hvis du helt er på bar bund i forhold til at forstå, hvad novellen handler om.

Modellen gennemgår trin for trin de punkter, som stort set altid er relevante at komme ind på i en novelleanalyse. Selv hvis du ikke når frem til en samlet forståelse af novellen til sidst, kommer du stadig omkring nogle af de vigtigste punkter og viser, at du kan analysere. Vil du vide mere om nogle af analysebegreberne eller dykke ned i et bestemt analysepunkt, kan du finde hjælp i resten af vejledningen.

Det kan være, at du undervejs i arbejdet med modellen får en god fornemmelse for, hvad novellen handler om. I den situation er det helt fint at forlade modellen og lade din nye forståelse styre den videre analyse. Bliver du derefter i tvivl, kan du altid vende tilbage til modellen. 

Har du allerede nu en ret klar idé om, hvad novellen handler om, er du så godt i gang, at modellen ikke er velegnet til dit videre arbejde. Brug i stedet din forståelse af novellen til at udvælge de analysepunkter i vejledningen, der virker mest interessante. På den måde får du en analyse med en klar rød tråd.

Trin 1: Overvej temaet

Før du går i gang med din analyse, kan det være en god idé at overveje, hvad temaet i novellen er. Du behøver ikke kunne formulere det præcist. Men det kan hjælpe dig med at lave en fokuseret analyse, hvis du kan samle dine analytiske pointer om et mere overordnet tema. Ofte vil en interessant analyse nemlig sige noget om, hvordan temaet kommer til udtryk i teksten, f.eks. gennem personer, synsvinkler, billedsprog osv. 

Dine indledende tanker om temaet vil sikkert ændre sig i takt med, at du arbejder dig gennem analysen. Det kan være, du ser nye nuancer ved temaet eller opdager et andet, mere fremtrædende tema, som du ikke havde set i begyndelsen.

Hjælp til at finde tema

Synes du, det er vanskeligt at finde novellens tema, kan du prøve at formulere, hvad novellen helt konkret handler om i én eller to korte sætninger. Ud fra den konkrete formulering kan d...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind