DHO om levevilkår på landet fra 1850 til 1900

DHO om levevilkår på landet fra 1850 til 1900

Dansk/historieopgave som redegør for den fattige befolknings materielle og sociale levevilkår på landet fra 1850 til 1900 og årsagerne hertil samt redegøre for, hvordan disse forhold afspejlede sig i samtidens litteratur.

Derefter kommer en analyse af Henrik Pontoppidans to noveller "Bondeidyl" og "Naadsensbrød", som er fra henholdsvis novellesamlingen "Landsbybilleder" og "Fra hytterne". Analysen fokuserer på datidens sociale forhold samt Pontopiddans skrivestil.

Til slut er en diskussion af, hvorvidt novellerne afspejler datidens virkelighed og landbefolkningens levevilkår.

Studienets kommentar

En meget flot dansk/historieopgave. Den anvender citater rigtig godt og har en god struktur. Analyse af det to noveller er begge rigtig gode. Den kan både bruges som inspiration til dansk/historieopgave eller til analyse af tekster fra Det moderne gennembrud.

Indhold

Indledning
Den fattige befolknings levevilkår på landet
Henrik Pontoppidan og hans forfatterskab
Bonde-Idyl
Naadsensbrød
Henrik Pontoppidans skrivestil
Henrik Pontoppidan og virkeligheden
Konklusion
Litteratur

Uddrag

Indledning
De store landboreformer i slutningen af 1780'erne, som medførte, at gårdmændene blev selvejere samt at stigende kornsalg fra 1830 til 1870'erne var med til at skabe en fattige landbefolkning bestående af husmænd og landarbejdere, som levede under ufatteligt dårlige forhold. Landbefolknings elendige levevilkår blev afgørende for Henrik Pontoppidan, der som den første forfatter herhjemme i 1880'erne skabte indignerede og realistiske billeder af livet på landet og kritiserede den sociale uretfærdighed og undertrykkelse, der eksisterede her.

Jeg har i min opgave valgt at redegøre for den fattige befolknings materielle og sociale levevilkår på landet fra 1850 til 1900 og årsagerne hertil samt redegøre for, hvordan disse forhold afspejlede sig i samtidens litteratur. Til belysning af dette har jeg valgt Henrik Pontoppidan, og jeg vil i min opgave gøre rede for, hvordan Pontoppidan og hans forfatterskab blev påvirket af den fattige befolknings dårlige levevilkår. Herefter har jeg valgt at analysere to noveller af Henrik Pontoppidan, der hedder ”Bondeidyl” og ”Nådsensbrød”, som er fra henholdsvis novellesamlingen Landsbybilleder, 1883 og Fra Hytterne, 1887. Jeg vil her analysere, hvordan disse noveller afspejler datidens forhold samt analysere Henrik Pontoppidans skrivestil. Efterfølgende vil jeg diskutere, om Pontoppidans noveller afspejler de virkelige forhold, hvor jeg vil inddrage relevant kildemateriale og diskutere, om indholdet af dette stemmer overens med Pontoppidans beskrivelser af den fattige landbefolkning og dens levevilkår.

Den fattige befolknings levevilkår på landet
Når bønderne i 1870'erne og 80'erne førte sig stærkt frem politisk, skete dette på baggrund af, at de i de forudgående årtier havde haft en voldsom økonomisk fremgang. Forhistorien for denne fremgang går tilbage til 1780'erne, hvor landborereformen blev indført. Før landborereformen ejede bønderne ikke deres egen jord, men dette gjorde derimod godsejerne, og bønderne havde hermed kun ret til at bruge jorden. Men dette betød en ringe effektivitet, og hen imod slutningen af 1700 - tallet var forholdene så ringe og effektiviteten så lav, at godsejerne indså, at reformer var nødvendige. Derfor blev der med landborereformen indført selveje, hvilket medførte, at det fra... Køb adgang for at læse mere

DHO om levevilkår på landet fra 1850 til 1900

[4]
Bedømmelser
 • 02-12-2012
  God opgave, men fandt desværre ikke hvad jeg søgte
 • 03-01-2013
  Fin opgave - kan bruges
 • 18-09-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig, rigtig, rigtig god opgave
 • 21-06-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god opgave, som er formuleret godt!