Kronologi

Hvad er kronologi?

En novelle har en kronologisk komposition, når novellens begivenheder præsenteres i samme rækkefølge, som de skal forestille at foregå. Et eksempel er en novelle, hvor en skoledag forløber fra morgen til eftermiddag uden spring frem eller tilbage i tid.

En kronologisk komposition får en novelle til at fremstå sammenhængende og realistisk.

Brud på kronologien 

Der er brud på kronologien i en novelle, når en begivenhed fra enten fortid eller fremtid optræder midt i den ellers kronologiske handling. Den fortidige eller fremtidige begivenhed bryder kronologien, fordi handlingen ikke længere forløber i den tidslige rækkefølge, som den skal forestille at foregå i.

I en novelle om en skoledag skaber det f.eks. uorden i rækkefølgen, hvis der midt i det hele optræder begivenheder fra hovedpersonens tid i børnehaven eller universitetet. Disse begivenheder passer ikke ind i den tidslige rækkefølge, vi ellers forestiller os, at en skoledag forløber over, og dermed bryder de kronologien.

Brud på kronologien kan enten være spring tilbage eller frem i tid. Springene kaldes hhv. flashback og flashforward.

Flashback

Flashbacks er spring tilbage i tid, som bryder kronologien i en novelle. Du genkender flashbacks på, at noget fra fortiden gengives midt i det ellers kronologiske forløb. Flashbacks kan både optræde som kortvarige glimt eller længere passager.

Nogle gange er flashback markeret med et skift i tid eller med skrifttypen.

Flashbacks kaldes i flere lærebøger for tilbageblik, og de to begreber bruges ofte som synonymer. Tilbageblik kan dog også h...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind