Komposition

Komposition betyder opbygning og sammensætning, når vi arbejder med noveller. Kompositionen er altså de dele, novellen består af, og den sammenhæng, der er mellem delene. 

Når vi analyserer en novelles komposition, beskriver vi novellens dele (f.eks. begyndelse, midte og slutning), og undersøger, hvordan delene er struktureret i forhold til hinanden.

På de følgende sider kan du finde hjælp til de analysebegreber, vi typisk bruger, når vi arbejder med en novelles komposition:

Bemærk! Når vi analyserer kompositionen i en novelle, kigger vi typisk kun på den indre komposition. Den indre komposition er selve fortællingens opbygning. Her kan vi bl.a. se på, hvordan handlingen udvikler sig, og hvordan tiden forløber. Vi kan også se på fortællingens begyndelse, midte og slutning. 

I sjældne tilfælde kan det også være relevant at kigge på den ydre komposition, som er novellens konkrete opbygning i f.eks. afsnit, skriftstørrelse og skrifttype. 

Uddrag

Herunder kan du læse et uddrag fra siden om handlingsforløb:

Parallelkomposition

En novelle har en parallelkomposition, når to eller flere handlingsforløb løber side om side. De parallelle forløb har deres egne separate kompositioner. Ofte er de lineære, så det er tydeligt, at handlingsforløbene løber side om side. Begivenhederne i de parallelle handlinger kan både ske samtidigt og forskudt.

I nogle noveller mødes parallelforløbene aldrig, og det bliver op til læseren at skabe sammenhæng mellem dem. Andre gange krydser handlingsforløbene hinanden. Det kan f.eks. være, at hovedpersonerne i to parallelle forløb møder hinanden i vendepunktet eller til slut.

Virkning

Parallelkomposition kan vise den samme begivenhed fra forskellige vinkler. F.eks. viser novellen “At slå et barn ihjel”, hvordan påkørslen af et barn ser ud fra to forskellige vinkler: barnets familie og bilisten. Forskellige vinkler kan være med til at gøre en novelle mere nuanceret.

Parallelkomposition kan opbygge spænding. Det sker særligt, hvis det varsles, at de parallelle forløb vil møde hinanden: Vi bliver i det tilfælde spændt på at se, hvordan og hvornår forløbene krydser hinanden.

Fragmenteret komposition

En novelle har en fragmenteret, opbrudt komposition, når handlingen springer meget rundt i tid og sted. Novellen har f.eks. mange flashbacks eller flashforwards, som gør det vanskeligt at orientere sig i novellens kronologi, dvs. tidsrækkefølge.

En fragmenteret komposition findes som regel kun i moderne noveller, som eksperimenterer med novellens opbygning.

Virkning

Et fragmenteret forløb giver et usammenhængende og splittet udtryk. Det er svært at få overblik over fortællingen, når der ikke er nogen klar struktur og...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind