Ordvalg

Ordvalget er et centralt element i analyse af sproglige virkemidler, uanset om du arbejder med sagprosa eller skønlitteratur. Her undersøger du netop afsenderens valg af bestemte ord. 

Ord kan have meget forskellig virkning i en tekst. Nogle ord har fx en positiv værdiladning, mens andre har en negativ, og det kan farve vores opfattelse af en tekst.

Måske har du også hørt, at det enkelte ord kan have en denotation og måske også en konnotation; en hoved- og en bibetydning kan vi kalde det. Det er også med til at farve vores oplevelse af teksten.

Valget af bestemte ordklasser er interessant - fx er adjektiver gode til at beskrive en stemning, mens verber signalerer handling. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvilke ordklasser du kan finde i teksten.

Derudover kan du placere ordvalget i det, der kaldes et semantisk skema eller felt. Det kan give dig et mere struktureret overblik over teksten at gruppere tekstens ord sådan. Fx kan du bruge det til digte og salmer.

Du kan blive meget klogere på ordvalg på de følgende sider i webbogen. Dermed kan du fx bedre vurdere, om ordvalget i en tekst passer til dens indhold og målgruppe.