Forvægt og bagvægt

Ét sprogligt virkemiddel inden for sætningsopbygning er forvægt og bagvægt. Det handler om, hvor tidligt verballeddet kommer i sætningen. Verballeddet (udsagnsleddet) er sætningens vigtigste informationskilde, så derfor betyder placeringen noget for vores forståelse.

Trænger du til en huskeregel til at kende forskel på verballeddets placering i forvægt og bagvægt? “Bagvægt” starter med “b” ligesom “begyndelse”, og ved bagvægt står verballeddet netop i begyndelsen af sætningen.

Hvad er forvægt?

Forvægt finder vi især i formelt sprog, fx akademisk sprogbrug eller i information fra offentlige myndigheder. Men du kan for så vidt også møde det i digte og andre teksttyper. Forvægt betyder lidt firkantet sagt, at alle detaljerne står først i sætningen. Vi får altså en række grammatiske led og informationer, før verballeddet kommer.

Virkningen er, at sprogbrugen fremstår professionel og formel, men muligvis også tung og overdrevet akademisk. Det er udfordrende for vores hjerne, når vi først skal forholde ud til en række mindre led i sætningen eller indholdsmæssige detaljer, før vi når til de centrale oplysninger om, hvad der sker i sætningen, og hvem der handler. Derfor kan sætninger med forvægt være sværere at afkode.

Eksempel på forvægt

I det følgende eksempel er ordet “fortæller” verballeddet, som beskriver, hvad der foregår i sætningen. Understregningen viser forvægten med al...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind