Rim

Rim er et sprogligt virkemiddel og en klangfigur, der primært bruges i skønlitteratur. Du møder især rim i ældre teksttyper som digte, salmer og folkeviser, men også i moderne teksttyper som børneremser, reklamer, musik og avisoverskrifter. Grundlæggende er et rim en gentagelse af en lyd i to eller flere ord i en tekst

Der findes rigtig mange forskellige rimtyper, som kan opdeles på forskellige måder. Men overordnet kan rim opdeles i stavelsesrim og bogstavrim. I stavelsesrim er det forskellige stavelser i ordene, der rimer på hinanden, fx som enderim. I bogstavrim består rimet i, at det samme bogstav gentages flere gange. Dette bogstav kan enten være en vokal eller en konsonant. Vi siger, at bogstaverne rimer.

Særligt enderim kan desuden opdeles efter deres rimstruktur. Det betyder den måde, de står opstillet på i forhold til hinanden. Fx som parrim eller krydsrim.

På de følgende sider hjælper vi dig med at forstå de mest almindelige rimtyper og rimstrukturer, så du selv kan finde dem i de tekster, du arbejder med.