Hvad er sproglige virkemidler?

Sproglige virkemidler dækker over mange begreber

Et sprogligt virkemiddel er en måde at skabe en virkning hos modtageren ved at bruge sproget på en bestemt måde. Men hvad dækker “sproget” så over? Rigtig meget faktisk. Sproget udgøres både af de sætninger, vi konstruerer; de ord og det stilleje, vi vælger; og de sproglige billeder og figurer, vi bruger. Derfor spænder sproglige virkemidler bredt over alle disse områder. Eksempler på konkrete virkemidler kunne fx være anafor, korte sætninger, sammenligning og ironi.

Der kan dog opstå lidt begrebsforvirring, når det handler om, hvad sproglige virkemidler reelt dækker over. Nogle steder vil du se, at betegnelserne “stilistiske virkemidler” og “retoriske virkemidler” bruges mere eller mindre synonymt med “sproglige virkemidler”. Men selvom der er mange overlap, dækker de tre betegnelser ikke helt over det samme.

Stilistiske virkemidler er et begreb, der kan bruges på tværs af genrer - altså om både skønlitteratur og sagprosa. Traditionelt fokuserede den stilistiske analyse ellers på skønlitteratur. Du kan læse mere om stilistisk analyse her

Retoriske virkemidler er et begreb, der bruges lidt snævrere end stilistiske virkemidler, fordi der her fokuseres på sagprosa, ofte helt konkret tekster, der er debatterende eller argumenterende.

Dermed kan vi også sige, at de to begreber dækker over to grupper af virkemidler, der ofte bruges med forskellige hensigter: Hvor de stilistiske virkemidler tit bruges for at forskønne teksten, bruges de retoriske typisk for at øge tekstens overbevisningskraft. Men det afhænger altid af den konkrete tekst og sammenhæng.

Du skal ikke lade dig f...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind