Hvad er sproglige virkemidler?

Sproglige virkemidler dækker over mange begreber

Et sprogligt virkemiddel er et element, der skaber en virkning i teksten, typisk for at påvirke tekstens modtager på den ene eller den anden måde. Eksempler på konkrete sproglige virkemidler er fx anafor, korte sætninger, lavt stilleje, sammenligning og ironi.

Der kan dog opstå lidt forvirring. Nogle steder vil du se, at begreberne “stilistiske virkemidler”, “retoriske virkemidler” og “litterære virkemidler” bruges mere eller mindre synonymt med “sproglige virkemidler”. Men selvom der er mange overlap, dækker begreberne ikke helt over det samme.

Stilistiske virkemidler er et begreb, der i dag kan bruges på tværs af genrer - altså om både skønlitteratur og sagprosa. Traditionelt fokuserede den stilistiske analyse ellers kun på skønlitteratur. Eksempler på stilistiske virkemidler er fx billedsprog og højt eller lavt stilleje. 

Du kan læse mere om stilistiske virkemidler og analyse her

Retoriske virkemidler er et begreb, der bruges lidt snævrere end stilistiske virkemidler, fordi der her kun fokuseres på sagprosa - ofte tekster, der er debatterende eller argumenterende, såsom taler og debatindlæg. Eksempler på retoriske virkemidler er fx gentagelse, overdrivelse og modsætninger.

Du kan læse mere om retoriske virkemidler og analyse her.

Litterære virkemidler er et begreb, der kun bruges om litteratur, altså skønlitteratur. Eksempler på litterære virkemidler er fx jegfortæller, cirkelkomposition og metaforer. 

Du kan læse mere om litterære virkemidler og analyse her

Begreberne bruges i virkeligheden med to forskellige hensigter: Hvor de stilistiske og litterære virkemidler tit bruges for at forskønne ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind