Denotation og konnotation

I dit arbejde med sproglige virkemidler er det interessant at undersøge, om nogle af tekstens ord er vinklet i en bestemt retning, fx mod en positiv eller negativ betydning. Vi siger, at et ord kan være ladet med en bestemt værdi, altså have en værdiladning. Her er begreberne denotation og konnotation centr…

...

Hvad er denotation og konnotation?

Alle ord har en grundbetydning, som er ordets mest typiske betydning. Det kaldes ordets denotation. Den er neutral og ikke farvet af positive eller negative associationer. Den kaldes også ordets benævnende funktion. Et eksempel er ordet “hest”. Ordets betydning er “stort, firbenet hovdyr”, og det har en neutral værdiladning, fordi vi ikke knytter noget positivt eller negativt til det. (Har du engang fået sparket låret ind af en sur hest, vil du nok være uenig, men så er der tale om individuelle negative associationer og ikke nogle, som vi alle ville være enige om).

En tekst præget af mange denotative ord fremstår neutral og saglig. Typisk finder vi den slags inden for sagprosa, fx lærebøger eller avisartikler.

De fleste ord har dog også en række medbetydninger. En sådan ekstrabetydning kaldes ordets konnotation. Den omtales også som ordets fortolkende funktion, fordi en medbetydning ofte udtrykker en …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind