Denotation og konnotation

Når du arbejder med ordvalget i en tekst, kan det være relevant at gøre nogle overvejelser om ordenes denotation og konnotation. Brug af ord med stærke konnotationer kan nemlig være et effektivt sprogligt virkemiddel i en teks…

...

Hvad er denotation og konnotation?

Alle ord har en denotation og kan derudover have en eller flere konnotationer. 

Denotation er ordets grundbetydning, mens konnotationer er nogle af de medbetydninger, som ordet kan have. Fx har ordene “krikke” og “ganger” begge to denotationen “hest”, men deres konnotationer er til gengæld meget forskellige. 

“Krikke” giver nemlig et billede af en gammel, udslid…

...

Konnotationer kan afhænge af modtager og kontekst

Hvis vi igen tager udgangspunkt i eksemplet øverst på siden, vil de fleste mennesker nok være enige om, at “krikke” er et ord med negative konnotationer, mens “ganger” har positive konnotationer.

Der findes dog også mange ord, hvis konnotationer i…

...

Konnotationer kan ændre sig over tid

Sproget er i konstant udvikling, så ofte kan et bestemt ords konnotationer ændre sig over tid. 

Fx er der mange af de ord, som vi betragter som stødende og stærkt…

...

Eksempler på ord med stærke konnotationer

Her kan du se et eksempel på, at valg af ord med negative konnotationer kan påvirke det indtryk, som en tekst gør på modtageren.

I Kristian Thulesen Dahls tale fra Dansk Folkepartis årsmøde i 2014 brugte han flere ord med negative konnotationer til at beskrive, hvordan den siddende røde regering efter hans mening behandlede de ældre…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind