Analyse af sproglige virkemidler i genrer

Hele denne webbog gennemgår de mest almindelige sproglige virkemidler og deres virkning i en tekst. Det er nemlig noget nær umuligt for dig at lave en tekstanalyse uden at komme omkring tekstens sproglige virkemidler. De har nemlig altid en bestemt virkning i teksten. Får du styr på de mest basale virkemidler og deres virkning, er du rigtig godt klædt på til at analyse tekster - både sagprosa og skønlitteratur.

Helt overordnet kan du bruge den her lille model, når du skal analysere et bestemt virkemiddel i en tekst, uanset genre:

  • Hvilket virkemiddel er der tale om?
  • Hvor ses det konkret i teksten? (Citér).
  • Hvilken virkning har virkemidlet i teksten og/eller i forhold til modtageren?

Men måske vil du gerne vide, hvordan du helt præcist kan analysere sproglige virkemidler i en bestemt genre, i fx en novelle, et digt eller en tale? På Studienet arbejder vi hele tiden på at gøre dig så dygtig som muligt, og vi har allerede mange webbøger om analyse af bestemte tekstgenrer. Vi har samlet de mest brugte til dig her:

Novelleanalyse

Denne analysemodel til noveller er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere en novelle i dansk. Den kan bruges som inspiration til alle typer af noveller, og den er god, uanset om du skal skrive opgave eller skal til eksamen.

Romananalyse

Denne analysemodel er en hjælp for dig, som skal i gang med en analyse af roman. Modellen kan hjælpe dig, uanset hvilken romangenre du skal analysere, og uanset om du skriver din opgave i Dansk eller Engelsk. Du kan også sagtens få hjælp, hvis du blot skal lave en analyse og fortolkning af et romanuddrag.

Digtanalyse

Denne analysemodel er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere et digt. Den kan bruges som inspiration til analyse og fortolkning af alle typer af digte, og den er god at benytte både til lektier, opgaveskrivning og eksamen.

Eventyranalyse

Her får du en model til eventyranalyse, som kan hjælpe dig med skrive en god analyse af eventyr. Vi hjælper dig med at lave din analyse, herunder hvordan du analyserer genre, miljø, personer, sprog og eventyrtræk og fortolker tema og budskab.

Analyse af saga

Her får du Studienets hjælp til at analysere sagaer. Vi hjælper dig med alt, lige fra historisk baggrund om sagatidens normer og værdier til analyse af sagaens sprog, komposition, fortælleteknik, miljø og personer. Vi ser også på, hvordan du kan fortolke og perspektivere en saga.

Analyse af tale

Her finder du vores analysemodel til taler i danskfaget. En taleanalyse består i at lave det, man kalder en retorisk analyse af en tale og dens virkemidler for at se, om afsenderen lykkes med sin tale og overbeviser sin modtager.

Nyhedsanalyse

Her får du Studienets vejledning til analyse af nyheder. Vi giver dig overblik over alt, hvad der er relevant at vide om nyheder, journalistiske idealer, nyhedstyper og nyhedsformidling. Og du får en trin-for-trin vejledning til, hvordan du selv kan lave en nyhedsanalyse - uagtet om det er en nyhedsartikel eller et nyhedsindslag - i vores analysemodel. Endvidere giver vi dig også et helt konkret eksempel på, hvordan en nyhedsanalyse kan se ud.

Analyse af artikel

Her er Studienets vejledning til artikelanalyse, hvor vi viser dig de vigtigste punkter, som du kan komme ind på i din egen analyse. Med vejledningen får du styr på de forskellige artikel genrer, artiklens komposition og hvordan du analyserer artiklens opbygning.

Retorisk analyse

I denne vejledning får du hjælp til at analysere, vurdere og perspektivere sagprosatekster i Dansk. Det går ud på at lave det, der kaldes en retorisk analyse af teksten og dens virkemidler for at se, om afsenderen lykkes med sin tekst og overbeviser sin modtager. Studienet.dk’s analysemodel er udarbejdet med udgangspunkt i det retoriske pentagram