Ord og ordklasser

Når du skal analysere ordvalget i enten skønlitteratur eller sagprosa, er det oplagt at se på, hvilke ordklasser sproget rummer. Den enkelte ordklasse (fx adjektiver) har nemlig sin særlige virkning i teksten.

Hvad er ordklasser?

Ordklasser er de kategorier, vi inddeler ordene i, fx adjektiver, substantiver og verber. Hver kategori har sine kendetegn. Du kan finde de fleste klasser i enhver tekst - det er ret svært at skrive en hel tekst kun bestående af én ordklasse! Det interessante er, om en bestemt ordklasse dominerer mere end andre i teksten, og hvilken virkning det så har. Her kan du læse om nogle af de ordklasser, der kan påvirke en tekst i en bestemt retning.

Adjektiver (tillægsord) og adverbier (biord)

Adjektiver eller adverbier bruges især til at beskrive noget. Inden for skønlitteratur er disse ordklasser gode til at skabe en bestemt stemning eller følelse i teksten. Det ser vi fx i de første linjer af Charlotte Weitzes novelle “Villy”:

Efter en lang køretur kommer de til Inge og Hans-Kurt. Far parkerer bilen i gårdens mudder, der er tyk efter sommerregnen. Mor åbner forsigtigt døren, for hun ved, at den store hund Villy altid løber igennem bilen. Men den er fredelig nok på bunden, bare den får lov til at løbe lidt rundt og sige goddag. Far, mor og Mina stiger ud. Mina hilser pænt på Hans-Kurts brede næve, han ler i sit store skæg og siger, at de skal komme ind og få kaffe og kage.

Situationen i teksten er typisk dansk familiehygge. De understregede adjektiver og adverbier beskriver Inge og Hans-Kurts hjem og stemningen i det. Ordvalget viser os samtidig, at synsvinklen ligger hos et barn (Mina); det er nemlig alle sammen ret simple ord som “lang” og “stor”, som netop børn ville bruge til at beskrive noget.

I sagprosa, fx i argumenterende tekster, er adjektiver og adverbier velegnede til at udtrykke en klar holdning til noget. Fx:

Det er simpelten vanvittigt at skære så brutalt i børnehavernes budgetter.

Derfor ser vi ofte mange adjektiver i reklamer, blogindlæg, anmeldelser og andre tekster, der vil sælge eller overtale. Disse tekster forsøger nemlig at påvirke dig til at købe en bestemt vare eller have en bestemt holdning.

Substantiver (navneord)

Substantiver bruges enten om væsner og genstande eller om mere abstrakte begreber. Hvert substantiv er et konkret “billede”, du som læser skal se for dig, før du kan forstå teksten. Derfor kan tekster med mange substantiver virke stillestående og tunge at komme igennem, fordi der er meget for os at forholde os til.

På mange måder er substantiver “sprogets...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind