Billedsprog

Billedsprog kaldes også troper og er en meget central del af danskfaget. Det vil derfor tit indgå i din analyse af de sproglige virkemidler i en tekst. 

Billedsprog er dybest set ord, der bliver brugt i overført betydning, så der opstår en ny betydning - et sprogligt billede. Billedsprog henter altså dets virkning i et sprogligt billede. Ved at bruge et billede i overført betydning (som vi ikke skal tage bogstaveligt) kan vi altså sige noget på en anden måde og forhåbentlig opnå en bestemt virkning. 

Billedsprog optræder både inden for skønlitteratur og sagprosa. Det kan have forskellige virkninger. Det kan fx forklare noget, skabe en stemning eller vinkle noget på en positiv eller negativ måde. Der er fx forskel på, om du beskriver din gymnasietid som “et slaveliv” eller “mit livs højdepunkt”. Begge udtryk er billedsprog, men med meget forskellig virkning.

Der findes flere forskellige typer af billedsprog. Fx metafor, besjæling og sammenligning.

På de næste sider i vores webbog går vi all in på billedsprog. Vi hjælper dig med at forstå, hvad en metafor er, inkl. begreberne mål- og kildeområde. Vi dykker desuden ned i typerne besjæling, personifikation, sammenligning, metonymi, symbol og allegori.