Billedsprog

Billedsprog er en meget central del af danskfaget. Det vil derfor også tit indgå i din analyse af de sproglige virkemidler i en tekst. 

De forskellige former for billedsprog (fx metafor, besjæling og sammenligning) kaldes også for “troper”. Generelt kendetegnes troperne ved, at de henter deres virkning i et sprogligt billede. Ved at bruge et billede i overført betydning (som vi ikke skal tage bogstaveligt) kan vi altså sige noget på en anden måde og forhåbentlig opnå en bestemt virkning. 

Billedsprog har forskellige virkninger og optræder både inden for skønlitteratur og sagprosa. Her kan det blandt andet bruges til at forklare noget, skabe en bestemt stemning eller vinkle noget på en positiv eller negativ måde. Der er fx forskel på, om du beskriver din gymnasietid som “et slaveliv” eller “mit livs højdepunkt”. 

På de næste sider i vores webbog går vi all in på billedsprog og dykker ned i forskellige typer af metaforer, besjæling, personifikation, sammenligning, metonymi samt symbol og allegori