Lange sætninger og korte sætninger

Sætningslængde kan være et sprogligt virkemiddel. Der er ikke nogen regel for, hvornår en sætning er “kort” eller “lang”, men sammenligner du flere med hinanden, kan du lettere se det.

Hvad er lange sætninger?

Lange sætninger har mange ledsætninger og indskud, og ofte vil de indeholde et relativt kompliceret ordvalg med et højt lixtal. I så fald fremstår afsenderen akademisk og klog. Det kan booste hans troværdighed - især hvis han henvender sig til en modtager, der tillægger det værdi at være veluddannet og klog. Derfor ser vi denne form for lange sætninger i akademiske tekster som fx et speciale på universitetet. Men de lange sætninger kan også virke afskrækkende på nogle modtagere, fordi teksten kommer til at virke tung eller tør.

Vi ser dog også lange sætninger med mange indskud, som ikke har et kompliceret ordvalg. En taler som Donald Trump er et godt eksempel på en person, som let roder sig ud i lange, kringlede sætninger, der ikke bliver færdiggjort, i hvert fald i talesprog. I den slags situationer fremstår afsenderen af de lange sætninger ikke akademisk, men nok nærmere ustruktureret eller forvirret.

Eksempel på lange sætninger

Lad os tage emnet vulkaner. I en lærebog i faget geografi kunne vi sagtens møde en lang sætning som den her:

Vulkaner er en geologisk bjergformation, ofte kegleformet, hvor lava og andet materiale kan trænge ud under udbrud og udgøre en overhængende fare for alt i vulkanens nærhed.

Sætningen strækker sig over flere linjer, og den har både et indskud (“ofte kegleformet”) og en ledsætning (“hvor lava …”). Ordvalget i netop denne sætning er desuden relativt kompliceret med fagtermer som “geologisk bjergformation” og “kegleformet”, og det er med til at få afsenderen af teksten til at fremstå akademisk.

Hvad er korte sætninger?

Korte sætninger har typisk ingen ledsætninger eller andre komplicerede indskud...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind