Sproglige virkemidler

Studienets webbog om sproglige virkemidler er skrevet af erfarne undervisere og forklarer dig, hvad fx metafor, besjæling og anafor er, ved hjælp af konkrete eksempler. Sproglige virkemidler findes i både skønlitteratur og sagprosa, og du møder dem konstant i danskfaget. Ind under sproglige virkemidler hører også stilistiske og retoriske virkemidler. Det forklarer vi nærmere. 

Vores webbog er meget detaljeret, men samtidig opbygget som et opslagsværk, så du lynhurtigt finder præcis det, du har brug for at vide. Den er en god og letforståelig hjælp til dig, når du skal analysere andres tekster eller selv skrive en tekst. Du kan fx bruge den, hvis du skal arbejde med noveller, digte, taler eller debatindlæg, ligesom du kan få gavn af den i mange situationer - lige fra din daglige undervisning og afleveringer til dine større skriftlige opgaver som fx DHO, SRP og SOP.

Indholdet i webbogen er struktureret omkring fem hovedinddelinger:

 1. Sætningsopbygning: I webbogen starter vi på sætningsniveau og gennemgår, hvad sætningernes længde og opbygning betyder for måden, modtageren opfatter teksten på.
 2. Ordvalg: Netop det ordvalg, en afsender vælger til sin tekst, har betydning for den virkning, teksten kommer til at have på sin modtager. Ved hjælp af ordvalget kan afsenderen desuden italesætte tekstens emne på en bestemt måde (fx positivt eller negativt). Vi gennemgår betydningen af ordklasser, ords værdiladning og begrebet semantiske skemaer eller felter.
 3. Stil og tone: En teksts stil og tone påvirkes af mange elementer (bl.a. sætningsopbygning og ordvalg) og betyder meget for, hvordan teksten ender med at “lyde”. Fx om den virker formel eller uformel. Vi forklarer fagbegreberne høj og lav stil, subjektiv og objektiv stil samt ironi og humor.
 4. Billedsprog: Billedsprog (eller troper) kan skabe en bestemt stemning i en tekst og fremstille tekstens emne på en positiv eller negativ måde. Vi forklarer forskellen på litterære og kognitive metaforer, og vi gennemgår mere specifikke former for billedsprog såsom personifikation og symbol.
 5. Sproglige figurer og andre virkemidler: De sproglige figurer kaldes også henholdsvis stilistiske og retoriske figurer. Der findes mange af dem - fx anafor, epifor, trikolon og forskellige rimtyper. Fælles for dem er, at deres virkning typisk har noget at gøre med ordstillingen i teksten. Vi opridser de mest almindelige sproglige figurer for dig, og vi kommer også omkring andre virkemidler, fx intertekstualitet.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Sproglige virkemidler

[8]
Bedømmelser
 • 25-09-2015
  ...........................
 • 02-12-2016
  Givet af 2.g'er på STX
  God vejledning...
 • 26-10-2016
  Givet af 3.g'er på STX
 • 12-05-2015