Metonymi

Det sproglige virkemiddel metonymi kaldes også “metonym”. Både litteraturen og hverdagen er fuld af metonymier. Det handler typisk om, at man lader en lille del af noget udgøre et billede på en større helhed.

Hvad er metonymi?

Metonymi findes i flere forskellige varianter, men det består typisk i, at en mindre del af noget står for et større hele. Det kan fx være et karakteristisk træk ved noget eller nogen. Siger vi, at “sundhedssektoren mangler flere varme hænder”, bruger vi faktisk en metonymi. De varme hænder (del) står for mennesker (helhed), men billedet af de omsorgsgivende hænder virker bedre end blot at sige, at der mangler mennesker i sundhedsvæsenet. 

Et forfatternavn kan også være en metonymi, fx når vi spørger: “Har du læst Shakespeare?” Vi kan godt svare ja til det spørgsmål, selvom vi kun har kæmpet os igennem en enkelt sonet og Romeo og Julie

Metonymien kan dog også fungere den anden vej rundt: Helhed står for del. Når vi fx siger, at vi har drukket en flaske vin, mener vi (forhåbentlig!) kun flaskens indhold og ikke også glasflasken. Dér bruger vi altså...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind