Metonymi

Det sproglige virkemiddel metonymi kaldes også “metonym”. Både litteraturen og hverdagen er fuld af metonymier. Det handler typisk om, at man lader en lille del af noget udgøre et billede på en større helhed.

Hvad er metonymi?

Metonymi findes i flere varianter, men det består typisk i, at en mindre del af noget står for et større hele. Det kan fx være et karakteristisk træk ved noget eller nogen. Siger vi, at “sundhedssektoren mangler flere varme hænder”, bruger vi faktisk en metonymi. De varme hænder (del) står for mennesker (helhed), men billedet af de omsorgsgivende hænder virker bedre end blot at sige, at der mangler mennesker i sundhedsvæsenet.

Et forfatternavn kan også være en metonymi, fx når vi spørger: “Har du læst Shakespeare?” Her står forfatterens navn (del) for forfatterens samlede værker (helhed).

Metonymi har langt hen ad vejen samme virkning som andre former for billedsprog: Det kan forskønne teksten, tydeliggøre noget og fremsti...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind