Sproglige virkemidler og metrik

Som en del af arbejdet med Odysséen er det vigtigt at beskæftige sig med metrik, fortællestil og sproglige virkemidler. Når først du har lært de karakteristiske træk, som eposet er præget af hele vejen igennem, vil du kunne genkende dem i de forskellige sange.

Det er også de samme kendetegn, der gælder i Homers andet epos, Iliaden. Det er sproglige virkemidler som epiteter, patronymikon, formelsprog, sammenligninger og homeriske lignelser. Metrikken handler om, at der er en bestemt rytme, som går…

...

...

Sproglig stil i Odysséen

Odysséen er en længere fortællende beretning på vers, hvor der bruges meget dialog undervejs. Sproget er et litterært kunstsprog i en højtidelig stil. Værket er oprindelig på oldgræsk, men ikke den almindelige form for oldgræsk, som folk talte. 

Sprogbrugen er arkaiserende. Det vil sige, at eposet bruger mange gammeldags formuleringer og udtryk, fx “drot” i stedet for konge. Sammen med metrikken, det daktyliske heksameter, og de andre virkemidler, giver det en fornemmelse af alvor og ophøjethed til værket.

Brugen af dialog som stiltræk

Dialoger, hvor to personer har en samtale, er et stiltræk, som har en vigtig funktion i Odysséen. Meget af handlingen og de centrale temaer kommer frem gennem dialoger. Og de dramatiske højdepunkter fortælles ofte ved hjælp af dialoger. Det gælder fx Athenes besøg hos Telémachos i sang 1, v. 118-318, hvor Athene gennem en lang samtale sætter mod i Telémachos.

Brugen af dialog og direkte tale gør, at vi som modtagere lever os ind i handlingen, som om den foregik her og nu. Vi føler næsten, at vi er til stede i de mange samtaler. 

Det er også i dialogerne, at personerne udtrykker deres ønsker og frustrationer, og deres karaktertræk kommer tit frem i deres replikker. Selv Odysseus’ skibbrud i sang 5 fortælles vha. replikker, på trods af at han er alene på havet (sang 5, v. 299-312, 354-64, 408-23). Her taler Odysseus me…

...

Formelsprog og formelvers

Et vigtigt kendetegn ved Odysséens sprog er brugen af formler og formelvers. Formler er forholdsvis faste formuleringer, der bruges igen og igen. Formler indleder eller afrunder ofte et afsnit.

“Det var hans ord” og “Således bad han” er to eksempler på formler, der afrunder et afsnit og leder over i et nyt. Et formelvers er, når et helt vers er en fast formel, som …

...

Gentagelser

Ud over formelvers, som er faste formuleringer, der gentages, findes der også gentagelse af længere passage…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind