10. sang

Her finder du hjælp til at forstå og analysere 10. sang i Odysséen af Homer. Det er blandt andet i denne sang, Odysseus mister størstedelen af sin flåde, og hvor hekse-gudinden Kirke forvandler nogle af hans mænd til orner. Vi går i dybden med handlingen i sangen, og vi kommer ind på temaer, personer og virkemidler som gentagelser, epiteter og formelsprog.

På denne side får du et overblik over baggrunden for handlingen og et resumé af hele sang 10. På de næste sider går vi så i dybden med gennemgang og analyser. 10. sang er forholdsvis lang, og vi har derfor inddelt den i fire afsnit, som vi analyserer hver for sig:

Vers 1-132: Odysseus hos Aiolos og laistrygonerne
Vers 133-306: Kirke forvandler mændene til svin
Vers 307-468: Odysseus hos Kirke
Vers 469-574: Odysseus sendes til Hades

Baggrunden for handlingen

Baggrunden for handlingen i 10. sang er, at Odysseus er i gang med at fortælle om de mange oplevelser, han har haft på sin rejse. Han beretter om oplevelserne i et langt tilbageblik, mens han er gæst hos faiakernes konge, Alkinoos. Dette fortællende tilbageblik varer helt fra sang 9 til sang 12, så i sang 10 kommer vi ind midt i fortællingen. Sang 9-12 er en sammenhængende fortælling, som også kaldes apologerne

I sang 9 har Odysseus blandt andet fortalt om sit møde med den grusomme Kyklop, som åd seks af hans mænd, og hvordan han ved hjælp af list slap væk fra Kyklopen. I slutningen af 9. sang har Odysseus givet et offer (en stor og flot vædder) til Zeus, men Zeus har ikke taget imod offeret. Odysseus er derfor sejlet videre med bange anelser om, hvad der vil ske.

Resumé af 10. sang som helhed

Odysseus og hans mænd kommer til kong Aiolos, der er herre over vindene. Da Odysseus vil sejle videre, får han en pose med, hvori alle storme er fanget, undtagen vestenvinden som blæser Odysseus’ skibe hjemad. De kommer så tæt på Ithakas kyst, at de kan se hjem. Men Odysseus tager sig en lur, og imens bliver mændene nysgerrige og ender med at åbne pos...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind