Hvad er nytteetik?

Introduktion

Nytteetikken er en form for konsekvensetik. Det vil sige, at nytteetikkens grundtanke er, at handlinger skal vurderes ud fra deres konsekvenser. En handling med gode konsekvenser er en etisk god handling, en handling med dårlige konsekvenser er en etisk dårlig handling. Hvordan man helt præcis skal måle, hvad ‘gode’ og ‘dårlige’ konsekvenser er, kan dog være et komplekst spørgsmål, som forskellige nytteetikere har givet forskellige svar på gennem tiderne. Det kommer vi nærmere ind på nedenfor.

Nytteetikkens tilhængere holder typisk fast på, at formålet med etikken er at skabe den bedst mulige verden, med så meget lykke som muligt for så mange som muligt. Nytteetikernes hovedargument er derfor, at hvis formålet med etikken er at skabe den bedst mulige verden, så må den etisk rigtige handling altid være den, som skaber mest lykke, og dermed er mest nyttig. Nytteetikken kaldes også for utilitarisme (efter det engelske utility = nytteværdi).

Hvad er nytte?

Et af de mest omdiskuterede spørgsmål inden for nytteetikken er, hvordan man helt præcis skal definere nytte. Det er samtidig et meget vigtigt spørgsmål at besvare, for nytteetikken kan jo kun fungere, hvis man rent faktisk ved, hvad det vil sige, at ens handling har de bedste konsekvenser.

De tidlige nytteetikere Jeremy Bentham og John Stuart Mill har to forskellige bud på et svar: Benth...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind