Genteknologi

Introduktion til genteknologi

Genteknologi er en fælles betegnelse for forskellige videnskabelige teknikker, som kan bruges til direkte at manipulere med levende organismers DNA - fx ved at flytte gener fra en organisme til en anden, eller ved at gøre bestemte gener inaktive. I nyere tid er der igen kommet stor opmærksomhed på genteknologien på grund af CRISPR, en nyudviklet metode som gør det langt lettere, billigere og hurtigere at redigere i levende organismers gener.

Genteknologien har et stort potentiale, fordi den lader os modificere planter og dyr, så de i højere grad har de egenskaber, som vi har brug for. Fx kan man gøre afgrøder mere resistente overfor ukrudtsmidler, eller få opdrættede laks til at vokse hurtigere. Der er dog også nogle etiske dilemmaer forbundet med anvendelse af genteknologi, som måske taler for, at man bør være forsigtig med, hvordan man bruger den. 

Genmodificerede organismer (GMO) er forholdsvis udbredte i USA (hvor planter som majs og soja fx ofte er genmodificerede), men er mere sjældne i EU på grund af mindre folkelig opbakning og en mere restriktiv lovgivning på området. I Danmark foregår der fx slet ingen kommerciel dyrkning af GMO-afgrøder, og alle varer som indeholder GMO-ingredienser skal være tydeligt mærket. 

Det er værd at bemærke, at mennesker har manipuleret med andre levende organismers DNA via. mere traditionelle metoder gennem tu...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind