Etiske dilemmaer

Et etisk dilemma er en situation, hvor det kan være svært at afgøre, hvad den etisk korrekte handling er. De etiske retninger vi har gennemgået i de foregående sektioner, vil typisk have nogle bud på mulige løsninger - men ofte er det vidt forskellige bud. På den måde kan etiske dilemmaer være et nyttigt filosofisk redskab til at ‘teste’ forskellige etiske teorier, fx for at se, om de passer med vores normale, intuitive fornemmelse af, hvad der er rigtigt og forkert. De kan også bruge til at undersøge, om folks etiske overbevisninger er logisk sammenhængende, eller om de på nogle punkter har selvmodsigende holdninger.

Etiske dilemmaer er dog ikke kun noget, som findes i tankeeksperimenter. Faktisk er vores moderne samfund fyldt med situationer, som kan betegnes som etiske dilemmaer, og der kommer hele tiden flere og flere til. Den øgede globalisering - og særligt den globale klimakrise - gør det nødvendigt at forholde sig til konsekvenserne af vores handlinger i et meget vidtrækkende omfang, og samtidig betyder udviklingen indenfor bioteknologi og medicin, at vi i dag skal forholde os til en række etiske spørgsmål, som var fuldstændig ukendte i fortiden.

I denne sektion af kompendiet vil vi først se på nogle af de mest berømte etiske dilemmaer, som ofte optræder i den teoretiske diskussion om etik. Derefter vil vi se på en række aktuelle etiske dilemmaer og diskussionsområder fra virkelighedens verden.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra kapitlet om Etiske dilemmaer:

Biodiversitet

Et andet emne, som ofte bliver diskuteret indenfor miljøetikken, er hvor stort et etisk ansvar vi har i forhold til at bevare jordens biodiversitet, som i de seneste år har været stærkt faldende på grund af menneskets aktiviteter. Biodiversitet er kort sagt et mål for, hvor mange forskellige levende arter (både dyr og planter), som eksisterer på Jorden. I takt med at mennesket gør krav på mere og mere areal til befolkning og produktion - og samtidig forurener både luft, jord og vand mere og mere - bliver det sværere og sværere for dyr og planter at overleve.

Et centralt spørgsmål her er, om biodiversiteteten i sig selv er bevaringsværdig eller om den kun er relevant i det omfang, at det er til direkte gavn for mennesker at leve på en planet med stor biodiversitet. Er det fx tragisk i sig selv at en bestemt planteart uddør, eller er det kun problematisk, hvis denne plante kunne have været til gavn i forhold til fx at give mennesker mad eller medicin? Er det tragisk hvis en slangeart, som er dødeligt giftig og aggressiv overfor mennesker uddør, eller skal det tværtimod ses som en positiv udvikling?

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind