Etiske dilemmaer

Et etisk dilemma er en situation, hvor det kan være svært at afgøre, hvad den etisk korrekte handling er. De etiske retninger vi har gennemgået i de foregående sektioner, vil typisk have nogle bud på mulige løsninger - men ofte er det vidt forskellige bud. På den måde kan etiske dilemmaer være et nyttigt filosofisk redskab til at ‘teste’ forskellige etiske teorier, fx for at se, om de passer med vores normale, intuitive fornemmelse af, hvad der er rigtigt og forkert. De kan også bruge til at undersøge, om folks etiske overbevisninger er logisk sammenhængende, eller om de på nogle punkter har selvmodsigende holdninger.

Etiske dilemmaer er dog ikke kun noget, som findes i tankeeksperimenter. Faktisk er vores moderne samfund fyldt med situationer, som kan betegnes som etiske dilemmaer, og der kommer hele tiden flere og flere til. Den øgede globalisering - og særligt den globale klimakrise - gør det nødvendigt at forholde sig til konsekvenserne af vores handlinger i et meget vidtrækkende omfang, og samtidig betyder udviklingen indenfor bioteknologi og medicin, at vi i dag skal forholde os til en række etiske spørgsmål, som var fuldstændig ukendte i fortiden.

I denne sektion af kompendiet vil vi først se på nogle af de mest berømte etiske dilemmaer, som ofte optræder i den teoretiske diskussion om etik. Derefter vil vi se på en række aktuelle etiske dilemmaer og diskussionsområder fra virkelighedens verden.