Dyreetik

Introduktion

Dyreetik er den gren af etikken, som beskæftiger sig med, hvilke etiske forpligtelser mennesker har i forhold til andre dyr. Dette spørgsmål er meget vigtigt at afklare, fordi mennesker på mange områder udsætter dyr for en behandling, som vi ville betragte som meget uetisk, hvis den blev rettet mod andre mennesker.

Traditionelt set har det især være nytteetikerne, som har været de stærkeste forkæmpere for, at mennesker bør tage langt mere hensyn til dyrene, end de typisk gør i dag. En af de mest berømte og indflydelsesrige filosoffer inden for dyreetik er fx nytteetikeren Peter Singer, som i 1975 udgav Animal Liberation, et af dyreetikkens absolutte hovedværker. Singer argumenterer for, at vi helt skal gentænke vores forhold til ikke-menneskelige dyr for at leve op til etikkens krav.

Der er også nogle moderne pligtetikere, som har argumenteret for, at dyr fortjener samme respekt som mennesker i forhold til etiske handlinger, og at vi har pligt til ikke at udsætte dem for overlast. Den mest kendte af disse er Tom Regan, som på mange punkter argumenterer for et synspunkt om dyrerettigheder, som er endnu mere vidtgående end Singers.

Dyrs moralske status

Før vi går i gang med at se på dyreetikken i fo...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind