Teknologietik

De tre etiske hovedretninger, som vi har gennemgået i dette kompendium, har alle rødder mange år tilbage i tiden. Dydsetikken dukkede op allerede i det gamle Grækenland (men blev dog moderniseret i det 20. århundrede), mens nytteetikken og pligtetikken for alvor tog form i 1700-tallet. Fælles for dem er, at de i deres oprindelige form har haft fokus på nærhedsetik - altså hvordan vores handlinger påvirker de mennesker, som vi er i nær kontakt med.

Moderne etikere har derfor gjort opmærksom på, at der kan være brug for at gentænke fundamentet for vores etik, så den passer bedre til en moderne verden. I det 21. århundrede har ny viden og ny teknologi nemlig introduceret en række helt nye etiske dilemmaer, som de gamle filosoffer slet ikke kunne have forestillet sig - fx i forhold klimaforandringer, globale konflikter og bioteknologiens muligheder. Samtidig er vi blevet mere opmærksomme på, at vores handlinger ikke blot påvirker vores nærmeste - de kan faktisk få globale konsekvenser, og endda påvirke fremtidige generationer. Vi har kort sagt brug for en afstandsetik til at supplere vores nærhedsetik.

I erkendelse af dette nye verdensbillede, har nogle moderne filosoffer forsøgt sig med at formulere en decideret teknologietik, som kan hjælpe os med at forholde os til den moderne verdens etiske dilemmaer. I de følge afsnit vil vi først give en præsentation af teknologietikken, og derefter overveje nogle mulige kritikpunkter imod den.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af kapitlet om Teknologietik:

Peter Kemp og det uerstattelige

Den danske filosof Peter Kemp har også beskæftiget sig meget med spørgsmålet om, hvilken betydning ny teknologi har i forhold til vores etiske forpligtelser. Kemps tankegang var i høj grad inspireret af Hans Jonas (se ovenfor), da de begge har fokus på tanken om, at mennesket har en ganske særlig værdi. Kemp udbygger dog sit system, så der også er andet end mennesket, som betragtes som nærmest uendelig værdifuldt (se nedenfor).

I den forbindelse introducerer Kemp sin tanke om det uerstattelige - ting, som har en unik værdi, og som ikke blot kan gøres til genstand for fx nytteetiske beregninger. Kemp mener grundlæggende set, at der er tre forskellige ‘ting’, som er uerstattelige ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind