Pligtetik

Pligtetikken er en af de tre hovedretninger inden for den filosofiske etik. Pligtetikken er baseret på en tanke om, at der findes et sæt moralregler, som skal overholdes uanset konsekvenserne. Handlinger dømmes altså som etisk forkerte hvis de overtræder pligten, uanset om de i en konkret situation fører til gode konsekvenser. Derfor kommer pligtetikken ofte i direkte konflikt med nytteetikken, fordi den repræsenterer en helt anden måde at tænke etisk på.

I de følgende sektioner vil vi først tage et kig på nogle grundlæggende begreber inden for pligtetikken, og herunder også se lidt mere på, hvordan den adskiller sig fra nytteetikken.

Derefter vil vi gå mere i dybden med Immanuel Kant, som var med til at grundlægge den moderne pligetik og stadig er den mest berømte filosof på omådet.

Til sidst vil vi overveje nogle af de typiske kritikpunkter, som ofte bliver rettet imod pligtetikken.