Etikken af Aristoteles

Her kan du læse en gennemgang af et uddrag fra Etikken af Aristoteles. Uddraget findes i lærebogen Refleksion - Grundbog i filosofi af Thomas Falk Larsen og Michael Rasmussen (Gyldendal, 2017), s. 86-88.

Vi behandler uddraget fra lærebogen kronologisk, så vi både giver et resume af tekstens indhold og forklarer nogle af de mest vanskelige pointer med mere almindelige ord og mere moderne eksempler.

Forstå teksten

Aristoteles præsenterer først en adskilning af to forskellige typer dyder - intellektuelle og  etiske. Aristoteles forklarer ikke de intellektuelle dyder i dette uddrag, men meget kort sagt skal de intellektuelle dyder hjælpe mennesket med at leve et liv i eftertænksomhed (menneskets højeste mål for Aristoteles), og de kan optrænes gennem undervisning og skolegang.

I de følgende sektioner koncentrerer Aristoteles sig om at forklare de etiske dyder.

Aristoteles siger først, at de etiske dyder ikke opstår naturligt i os - de kommer altså ikke af sig selv. I stedet fungerer de som en slags vaner, som vi selv må arbejde på at tillægge os

Pointen om at dyderne "hverken opstår af naturen eller imod naturen" er vigtig, fordi den viser, at dyderne ikke opstår af sig selv, men at vi alligevel er modtagelige overfor dem, og har mulighed for at lære dem. 

Her siger Aristoteles altså, at vi som mennesker har ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind