Jeremy Bentham

Den britiske filosof Jeremy Bentham (1748-1832) betragtes som nytteetikkens fader. I 1780 udgav han sit hovedværk En indføring i principperne for moral og lovgivning, hvor han fremlægger sin teori om, at det mest grundlæggende princip for både etik og lovgivning bør være hensynet til at skabe størst mulig lykke for flest mulige mennesker.

Bentham starter ud med at erklære, at alt hvad mennesket gør, er styret af trangen til at opsøge nydelse og undgå smerte. Fordi disse to drifter er grundstenen for hele vores liv, bør de altså også forme den centrale byggesten i vores etiske liv. Ifølge Bentham er der simpelthen ikke andre udgangspunkter, som det giver mening at konstruere etikken ud fra.

Bentham er handlingsutilitarist. Det vil sige, at han argumenterer for, at den rigtige handling altid er den, som skaber mest mulig lykke for flest mulig mennesker. Hans fokus er dog ikke kun på det enkelte menneskes handlinger, men har også et politisk sigte. Bentham var fx meget interess...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind