Dydsetik

Dydsetikken er en af de tre hovedretninger inden for den filosofiske etik. Dydsetikken er fokuseret på personer frem for handlinger, og tanken om den dydige person er et helt central punkt. Dydsetikken kan dog også bruges til at bedømme og vejlede folks handlinger – den siger nemlig, at den etisk korrekte handling i en bestemt situation er den handling, som den dydige person ville udføre i de samme omstændigheder.

I de følgende sektioner vil vi først tage et kig på nogle grundlæggende karaktertræk ved dydsetikken, fx I forhold til at give eksempler på konkrete dyder og overveje, hvad det vil sige at være en dydig person.

Derefter kan du læse om Aristoteles, som allerede i det gamle Grækenland formulerede en tidlig version af dydsetikken, som fortsat har enorm indflydelse på denne etiske retning i dag.

Derefter kan du læse lidt om, hvordan moderne dydsetik ser ud, og til sidst gennemgår vi nogle af de typiske kritikpunkter, som bliver rettet imod dydsetikken.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af kapitlet om Dydsetik:

Hvor kommer dyderne fra?

Et andet kritikpunkt går på selve dydernes grundlag, og minder om en tilsvarende kritik af pligtetikken. Moderne dydsetikere har ofte en liste af dyder, som minder om Aristoteles’, men her kan det give mening at spørge om, hvorfor det lige præcis er denne liste af dyder, som etikken bygger på? Kunne man ikke lige så godt have et helt andet sæt dyder? Ofte gør kritikerne samtidig opmærksom på, at Aristoteles levede i et samfund, som ligger kulturelt langt fra vores på mange punkter. Han havde desuden holdninger, som vi ville betegne som meget problematiske i dag - fx accepterede han slaveri, og mente at mænd var overlegne i forhold til kvinder.

Dydsetikere har lidt forskellige strategier i forhold til denne indvending. Fx kunne man argumentere for, at de specifikke dyder afhænger af, hvilken kultur og hvilket samfund, som en person tilhører (men det åbner dog op for en ny indvending - se nedenfor). Alternativt kan man forsøge at argumentere delvist ud fra nytteetiske præmisser - grunden til at vi netop har en bestemt liste over dyder er, at det har gode konsekvenser for menneskeheden, at folk generelt prøver at leve efter disse dyder - at være modige, ærlige, gavmilde og så videre.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind