Dydsetik

Dydsetikken er en af de tre hovedretninger inden for den filosofiske etik. Dydsetikken er fokuseret på personer frem for handlinger, og tanken om den dydige person er et helt central punkt. Dydsetikken kan dog også bruges til at bedømme og vejlede folks handlinger – den siger nemlig, at den etisk korrekte handling i en bestemt situation er den handling, som den dydige person ville udføre i de samme omstændigheder.

I de følgende sektioner vil vi først tage et kig på nogle grundlæggende karaktertræk ved dydsetikken, fx I forhold til at give eksempler på konkrete dyder og overveje, hvad det vil sige at være en dydig person.

Derefter kan du læse om Aristoteles, som allerede i det gamle Grækenland formulerede en tidlig version af dydsetikken, som fortsat har enorm indflydelse på denne etiske retning i dag.

Derefter kan du læse lidt om, hvordan moderne dydsetik ser ud, og til sidst gennemgår vi nogle af de typiske kritikpunkter, som bliver rettet imod dydsetikken.