Noter

På denne side kan du få et hurtigt overblik over de vigtigste begreber indenfor etik. Du kan finde mere detaljeret information om de enkelte emner i det relevante afsnit i kompendiet.

Hvad er etik?

  • Etik beskæftiger sig med begreber som rigtigt og forkert, godt og ondt.
  • Etik handler om, hvordan mennesker bør handle.
  • Begreberne etik og moral bruges ret flydende, så det er svært at angive en præcis forskel på de to. Der er dog en tendens til, at etik bruges oftere om teoretiske overvejelser, mens moral bruges om menneskers opførsel i praksis.
  • Begrebet moralsk status bruges om væsner og ting, som fortjener en form for hensyn i vores etiske overvejelser.
  • Man kan skelne mellem sekulær (ikke-religiøs) etik og religiøs etik. Den sekulære etik prøver at begrunde etikken uafhængigt af Gud og religion.
  • De tre største etiske retninger er nytteetik, pligtetik og dydsetik.

Nytteetik

  • Grundtanken i nytteetikken er, at ens handlinger skal have de bedst mulige konsekvenser. Den bliver ofte formuleret som 'mest mulig lykke til så mange som muligt'.
  • Nytteetikken kaldes også for utilitarisme (fra det engelske utility = nytteværdi), og er en form for konsekvensetik. Det vil kort sagt sige, at en handlings etiske rigtighed vurderes ud fra, hvor gode dens konsekvenser er.
  • Indenfor nytteetikken kan ma
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind