En indføring i principperne for moral og lovgivning af Jeremy Bentham

Her kan du læse en gennemgang af et uddrag fra En indføring i principperne for moral og lovgivning (1780) af Jeremy Bentham. Uddraget findes i lærebogen Refleksion - Grundbog i filosofi af Thomas Falk Larsen og Michael Rasmussen (Gyldendal, 2017), s. 78-81.

Vi behandler uddraget fra lærebogen kronologisk, så vi både giver et resume af tekstens indhold og forklarer nogle af de mest vanskelige pointer med mere almindelige ord og mere moderne eksempler.

Fordi dette uddrag er usædvanlig langt, har vi inddelt vores gennemgang efter de paragraffer, som Benthams tekst er inddelt i.  

Forstå teksten

1.1

I dette afsnit præsenterer Bentham den centrale præmis for hele sit etiske system: Grundlæggende set er vi alle styret af vores trang til at opsøge lystfølelse og undgå smerte - også de mennesker, som påstår, at de ikke er styret af den. Bemærk også hans bemærkning om, at lyst og smerte både bestemmer, hvad vi faktisk gør, og hvad vi bør gøre. Der er altså en direkte kobling mellem lyst og smerte og hvad der etisk rigtigt og forkert.

Bentham introducerer derefter begrebet om et nytteprincip, som kan sikre menneskeheden en lykkelig fremtid, hvis det hjælpes på vej af fornuft og lovgivning. Bentham kritiserer samtidig alle dem, som stædigt nægter at acceptere, at lyst og smerte er de styrende kræfter for menneskeheden.

Til sidst siger han, at han nu vil bevæge sig væk fra metaforerne og gå ind i den mere konkrete redegørelse for etikken.   

1.2

Allerede her præsenterer Bentham sit centrale etiske princip, som markerer ham som handlingsutilitarist. Handlinger skal udelukkende vurderes efter deres tendens til at skabe eller hæmme lykke.

Til sidst understreger han, at dette princip både er relevant for personlige etiske beslutninger og samfundsbeslutninger - et vigtigt fokus for Bentham, som interesserede sig meget for samfundsreformer. 

1.3

Her definerer Bentham nytte som den evne noget har til at bringe lykke eller forhindre ulykke for dem, som bliver påvirket. Bemærk igen Benthams fokus på samfundsbeslutninger.

1.9

Her fortæller Bentham lidt om, hvad der gør en person til nytteetiker. Grundlæggende set handler det om, at man vurderer både individuelle handlinger og samfundsbeslutninger ud fra deres konsekvenser ift. enten at øge eller mindske lykke i samfundet. Bemær...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind