Abort

Introduktion

Den etiske debat om abort går på såkaldt provokeret abort, hvor man ved hjælp af kirurgiske eller medicinske indgreb stopper en graviditet før den bringes til ende, hvilket resulterer i fosterets død.

Debatten om abort handler ikke kun om, hvorvidt det er etisk rigtigt eller forkert at få abort i det hele taget. Selvom man går ind for abort, kan der nemlig fortsat være etiske spørgsmål forbundet med at sætte den præcise grænse for, hvornår det ikke længere er etisk acceptabelt at få en abort.

I forhold til lovgivning har forskellige lande i verden meget forskellige retningslinjer på området. Nogle steder er abort helt forbudt, nogle steder kræver det særlige omstændigheder, mens de fleste steder i den vestlige verden tillader abort inden for et vist antal uger efter undfangelsen, og kræver særlig tilladelse, hvis man ønsker abort på et senere tidspunkt.

I Danmark er der fx fri abort indtil 12. uge, men der kan gives dispensation for senere abort, hvis der er særlige hensyn, som gør sig gældende (fx hvis moderens liv er i fare). Efter 18. uge skal der dog være meget alvorlige grunde (fx misdannelser eller svære handicap hos barnet), hvis abort skal tillades, og et såkaldt levedygtigt barn må normalt ikke aborteres. Du kan læse mere om den danske abortlov på sundhed.dk.

Bemærk at der sagtens kan være en forskel på ens holdning til lovgivning og etik. Man kan fx godt mene, at det bør være lovligt at få en abort, men samtidig tænke, at det i en konkret s...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind