K.E. Løgstrup

Introduktion

Den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup (1905-1981) har haft stor indflydelse på, hvordan man ser på kristen etik i en moderne dansk sammenhæng. Løgstrups indflydelse kan også mærkes uden for kirken – fx har hans tanker haft indflydelse på Etisk Råds generelt skeptiske holdning til aktiv dødshjælp.

Løgstrups etik har rødder i fænomenologien, og han tager dermed udgangspunkt i nogle af de umiddelbare oplevelser, som menneskelivet indebærer. Løgstrup er særligt interesseret i, hvordan vi oplever forholdet til vores medmennesker. I den forbindelse er det interessant at bemærke, at Løgstrup skrev sine hovedværker i tiden umiddelbart efter anden verdenskrig, hvor man generelt var meget optaget af ondskaben i verden. Løgstrup var derfor delvist motiveret af behovet for at forklare, at der alligevel lader til at findes mange gode handlinger, selvom verden kan virke ond.

Den etiske fordring

Løgstrups etik hænger sammen med det kristne budskab om næstekærlighed, men han påstår alligevel, at det også kan forstås uafhængigt af religion. Løgstrup mener nemlig, at en næstekærlig holdning til andre mennesker faktisk er en logisk konsekvens af den måde, som vi er skabt på, og som vi oplever verden på – uanset om vi kommer fra en kristen kultur eller ej. Interessant nok m...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind