Hvad er etik?

Introduktion

Etik er en central gren af den praktiske filosofi.

Etikken beskæftiger sig med begreberne rigtigt og forkert, godt og ondt. Når man arbejder med etik, stiller man fx etiske spørgsmål som de følgende:

  • Hvordan bliver man et godt menneske?
  • Er der tilfælde, hvor det er ok at stikke en hvid løgn?
  • Hvor mange penge bør man give til velgørenhed?
  • Hvor meget bør vi tage hensyn til dyr i forhold til mennesker?

Inden for etik arbejder man også med begrebet etiske dilemmaer. Etiske dilemmaer er situationer, hvor der kan være tvivl om, hvilken handling som er etisk korrekt. Det kunne fx være situationer som følgende:

  • Må man dræbe ét menneske for at redde fem?
  • Er det forsvarligt at stjæle, hvis man gør det for at skaffe mad til folk, der sulter?
  • Bør man lyve for en person, hvis sandheden ville gøre personen ulykkelig?
  • Kan man tillade sig at købe den nyeste iPhone, når ens penge i stedet ville kunne redde et liv i et fattigt land?
  • Kan tortur forsvares i en situation, hvor det kan redde tusinder af menneskeliv?

De fleste mennesker har i forvejen mange holdninger til, hvad der er etisk rigtigt eller forkert, fra deres opdragelse og øvrige verdensopfattelse. I den filosofiske etik prøver man dog at gå mere systematisk til værks. Det handler om, hvorvidt vi kan opstille nogle generelle teorier, som fortæller, hvad der helt præcis gør nogle handlinger etisk gode og andre handlinger etisk dårlige - og hvordan man kan komme ud af de typiske etiske dilemmaer.

Ofte forholder man sig også kritisk til folks eksisterende etiske intuitioner, og kan fx udpege, hvis folk har logisk usammenhængende overbevisninger om rigtigt og forkert, eller undtager sig selv fra de etiske principper, som de forventer andre følger.

Etik og moral

Begreberne etik og moral kan være svære at adskille fra hinanden, fordi de på mange måder betyder det samme, men alligevel bruges lidt forskelligt i nogle sammenhænge. Ordet ‘etik’ stammer fra græsk, mens ordets ‘moral’ stammer fra latin, men deres grundlæggende betydning er meget ens.

Hvis man alligevel skal prøve at adskille dem lid...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind