Nytteetik

Nytteetikken (eller utilitarismen) er en af de tre hovedretninger inden for den filosofiske etik. Nytteetikken siger grundlæggende set, at den vigtigste standard for om en bestemt handling er etisk rigtig eller etisk forkert er konsekvenserne af handlingen, målt i forhold til, hvor meget nytte handlingen gør. Derfor siger man også, at nytteetikken er en konsekvensetik.

I de følgende sektioner vil vi først tage et kig på nogle grundlæggende begreber inden for nytteetikken, så som selve definition af hvad nytte er, samt forskellen på handlingsutilitarisme og regelutilitarisme.

Derefter vil vi se mere detaljeret på nogle af de mest berømte nytteetikere. Først ser vi på Jeremy Bentham og John Stuart Mill, som var med til at opfinde og udvikle nytteetikken historisk set. Dernæst ser vi på Peter Singer, som er en af de mest berømte nulevende forkæmpere for nytteetikken.

Til sidst vil vi gennemgå nogle af de typiske kritikpunkter, som ofte bliver rettet imod nytteetikken og dens tilhængere.