John Stuart Mill - Utilitarisme - Noter i Filosofi

Se flere bedømmelser 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 (4 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

Uddannelse

STX 3.g

Fag

Filosofi C

Karakter

Ingen givet

Antal sider

3

Antal ord

686

Filformat

PDF

Redegørelse: John Stuart Mill - Utilitarisme - Noter i Filosofi

Dette er nogle noter i filosofi om John Stuart Mill og utilitarisme. Vi har haft om ham i forbindelse med "Moral og etik".
Overskriften er: Socialliberalisme, liberalitet som betingelse for rationalitet.

Afleveringen klargør tydeligt hvilke forskelle der er på Mill og Jeremy Bentham. Der er også en smule om Immanuel Kant.

Indhold
1. Hvordan er den sociale-samfundsmæssige situation i England på Mills tid?

2. Hvordan forholder Mill sig til dette

3. På hvilken måde er Mill kritisk overfor Benthams utilitarisme?

4. Hvordan kan man ifølge Mill sammenligne de forskellige lykkekvaliteter?

5. Hvordan er Mills politiske og etiske grundholdninger?

6. Forskelle på Mills og Benthams utilitarisme?

Uddrag
1. Hvordan er den sociale-samfundsmæssige situation i England på Mills tid?
Mill levede fra 1806-1873 og denne tid var præget af laissez-faire liberalisme og forårsagede kummerlige livsvilkår for arbejderne. På grund af frygt for politisk uro eller måske endda pga. medlidenhed med arbej-derne blev en modreaktion skabt som resulterede i en øget socialpolitik. Midlet, arbejderne brugte til at stå sammen mod de konservative (landsadelen) og liberalisterne (industriherrerne og forretningsmændene), var sammenhold. Arbejderne foretrak de konservative frem for liberalisterne, hvilket medførte at liberalisterne valgte at blive sociale. Det udmundede i en socialliberalisme med centrum omkring det nationale ansvar og ismen havde stor folkelig opbakning. Det betød også at liberalisterne dermed var nødsagede til at foretage en revision af deres læresætninger. De måtte nemlig inddrage samfundet (man kan vel sige en form for universalisme) i stedet for blot at forholde sig til individet (individualisme). Og det er her John Stuart Mill kommer ind i billedet…... [læs mere nu]