Folkekirken

Den danske folkekirke er med sine 4,3 millioner medlemmer – dvs. ca. 73% af befolkningen – det dominerende trossamfund i Danmark. Den har fået særstatus i grundloven. Det vil sige, at staten særligt understøtter folkekirken administrativt og økonomisk.

Hvad er folkekirken?

Teologisk set tilhører folkekirken de protestantiske kirker. Det vil sige, at folkekirken har sin oprindelse i reformationen i 1500-tallet. Retningen kaldes evangelisk-luthersk, som betyder, at folkekirkens troslære er baseret på Martin Luthers teologi. I folkekirken findes to sakramenter: Dåben og nadveren. Derudover praktiseres en række andre ritualer, fx bryllup og begravelse. 

På de følgende sider kan du læse om disse emner relateret til folkekirken:

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af vores sider om folkekirken:

Grundtvigs frihedssyn og indflydelse på folkekirken

Et nøgleord for Grundtvig var frihed. Både Danmarks frihed og den enkelte persons frihed. Grundtvig formede sine tanker i en tid, som var præget af begrænset frihed både for mennesker og nationen. Fx var der mange begrænsninger i danskernes frihed, indtil Grundloven kom i 1849. Grundtvig oplevede selv at komme under censur på grund af kritik af statskirken. Samtidig lå Danmark i stridigheder med sine naboer mod syd, som truede og til sidst indskrænkede Danmarks frihed (se evt. Den første slesvigske krig og Krigen i 1864). 

I kirkelig sammenhæng medvirkede Grundtvigs kamp for frihed til to konkrete ordninger, som stadig gælder i dag:

  • Sognebåndsløsning (indført 1855) gjorde det muligt for alle medlemmer i folkekirken frit at vælge, hvilken præst, de vil tilhøre. Indtil da kunne man kun blive døbt, gift og begravet af sognepræsten i det sogn, man boede i.
  • Valg- og frimenighedsordningen. I 1868 fik folkekirkens medlemmer frihed til at oprette valgmenigheder, og i 1883 blev det også muligt at oprette frimenigheder. Dette benyttede grundtvigianere sig flittigt af.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind