Folkekirken

Hvad er folkekirken?

Den danske folkekirke er med sine 4,3 millioner medlemmer – dvs. ca. 74% af befolkningen – det dominerende trossamfund i Danmark. Den har fået særstatus i grundloven. Det vil sige, at staten særligt understøtter folkekirken administrativt og økonomisk.

Teologisk set tilhører folkekirken de protestantiske kirker. Det vil sige, at folkekirken har sin oprindelse i reformationen i 1500-tallet. Retningen kaldes evangelisk-luthersk, som betyder, at folkekirkens troslære er baseret på Martin Luthers teologi. I folkekirken findes to sakramenter: Dåben og nadveren. Derudover praktiseres en række andre ritualer, fx bryllup og begravelse. 

Du kan læse mere om de kristne ritualer her.

Folkekirkens struktur

Folkekirken består af 11 stifter: 10 i Danmark og 1 på Grønland. Et stift er et andet ord for bispedømme, det vil sige, at den øverste kirkelige leder i området er en biskop. Alle stifter består af mindre enheder, som kaldes et provsti og ledes af en provst. Provstierne består af flere sogn. Hvert sogn har et menighedsråd, som vælger den eller de præster, der knyttet til sognets kirke. En præsts embedsområde kaldes et pastorat og kan bestå af flere sogne.

Folkekirken er også en del af den offentlige administration, da den varetager pligter i forbindelse med Det Centrale Personregister. I alle sogne findes en “kirkebogsførende sognepræst og begravelsesmyndighed” som har ansvaret for korrekt administration af kirkebogen og for at træffe korrekte afgørelse...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind