Højtider

I den danske folkekirke fejres kristendommens højtider med en del helligdage i løbet af året. De tre største, er jul, påske og pinse. Disse fejres over flere dage i kirken, og de fleste mennesker har fri fra arbejde. 

Her vil vi kort skitsere, hvad der egentlig er den religiøse baggrund for de tre højtider samt Kristi Himmelfartsdag:

Julen er tiden, hvor kirken fejrer Jesus' fødsel. Selv om julen ligger sidst i kalenderåret, så er det den første store højtid i kirkeåret, der starter første søndag i advent. Det er de fire søndage før jul, hvor kirken ser frem til, at Jesus skal fødes.

Påsken fejres i foråret, tre-fire måneder efter jul. Dette er i antal helligdage den største højtid i den kristne kirke. I påsken mindes den kristne kirke Jesus' lidelseshistorie, det vil sige: hans korsfæstelse og død samt hans genopståen fra graven.

Kristi himmelfartsdag markerer dagen, da Jesus tog afsked med sine disciple og blev taget op til himmelene. I følge Apostlenes Gerninger kapitel 1, vers 3 sker dette 40 dage efter påske. 

Pinsen fejres ca. 50 dage efter påske. Det var i pinsen, at Helligånden blev sendt til de disciple, som Jesus havde efterladt, da han for til himmels ti dage tidligere.  Herefter begyndte disciplene at missionere og kirken begyndte at brede sig fra Jerusalem til hele verden. Pinsen kaldes derfor ofte for kirkens fødselsdag.

På de følgende sider kan du læse en uddybende forklaring af jul, påske og pinse.