Retninger

Uenighed fører til nye kirkeretninger

På verdensplan er der utallige retninger inden for kristendommen. Nogle tæller kun en enkelt menighed, mens andre retninger består af tusindvis af menigheder. Alle disse udspringer af den første kirke, som opstod kort efter Jesus’ død og opstandelse, men allerede meget tidligt opstod der stridigheder, splid og uenighed i kirken, som førte til opdeling i mange kirkeretninger. 

Kristendommens hovedretninger

I grove træk kan vi i dag opdele kristendommen i tre hovedretninger:

  • De ortodokse kirker
  • Den romersk-katolske kirke
  • De protestantiske kirker

Disse tre hovedretninger er alle forgreninger af den klassiske kristendom, som har sin rod i den første kirke, som Bibelen beskriver. Først splittes kirken på grund af uenigheder i øst- (ortodoks) og vestkirken (katolsk). Den romersk-katolske kirke splittes igen i forbindelse med reformationen, hvor den protestantiske bevægelse opstår og spreder sig i flere kirkeretninger: luthersk, reformert, baptistisk m. fl.

Hertil kommer dog to andre grupperinger, som ikke er uvæsentlige: 

  • Kirkesamfund som meget tidligt blev udskilt eller isoleret fra den klassiske kristendom (fx de orientalsk-ortodokse kirker og Østens Assyriske Kirke).
  • Pseudokristne retninger, som ikke er anerkendt af andre kristne trossamfund, fx Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (også kendt som mormoner) og Jehovas Vidner. Hertil kommer andre ikke-trinitariske trossamfund.

Splittelse mellem øst og vest

I 1054 sker det, som ofte er omtalt som det store skisma, hvor den klassiske kirke knækker i to...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind