Indre Mission

Hvad er Indre Mission?

Indre Mission er en kristen vækkelsesbevægelse, som blev stiftet af en kreds af præster og lægfolk i 1861. Bevægelsens fulde navn er Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark

Foreningens stiftere var trætte af den rationalistiske kristendomsforståelse, som var blevet udbredt i folkekirken. Derfor ville man vække folkekirkens medlemmer, som man mente åndeligt set var faldet i søvn. Man ville med andre ord drive mission inden for landets grænser i modsætning til mission i udlandet (ydre mission). Slagordet for Indre Mission var “at vække og bevare”, dvs. at man ud over at omvende danskere til personlig tro også ville hjælpe dem med at blive bevaret i troen.

Det er vigtigt at forstå, at Indre Mission ikke er et kirkesamfund eller en selvstændig trosretning. Indre Mission forstår sig selv som “folkekirkens dagligstue”, forstået på den måde, at Indre Mission supplerer det kirkelige fællesskab med møder og aktiviteter i sine missionshuse.

Indre Missions menneskesyn og frelsesforståelse

Indre Missions stiftere havde baggrund i en pietistisk kristendomsforståelse og en bogstavtro forståelse af Bibelen: Bibelen er øverste autoritet i alle spørgsmål. 

På gr...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind