Treenigheden

Kristendommen er en monoteistisk religion. Monoteisme vil sige, at tilhængerne kun tror, at der findes én eneste sand Gud.

I kristendommen viser Gud sig imidlertid som tre forskellige personer, og derfor bruges begrebet treenigheden, som består af Faderen, Sønnen – også kaldet Jesus Kristus – og Helligånden

Uddrag

Her kan du set uddrag fra vores gennemgang af treenigheden:

Helligånden kommer til disciplene pinsedag

Før Jesus for til himmels og forlod jorden og disciplene, lovede han dem, at han ville bede Gud Fader om at sende en anden, som kan være sammen med disciplene (Joh 14,16). Denne anden kalder han Talsmanden. Han skal være en form for bindeled mellem mennesker og Gud.

Dette løfte bliver opfyldt 50 dage efter, at Jesus har forladt jorden (se ApG 2). Disciplene er samlede i Jerusalem og ved ikke, hvad de skal stille op, fordi Jesus er væk. Pludselig hører de en lyd som et kraftigt vindstød, og de ser, at ildtunger kommer til syne og sætter sig på hver af dem. 

Helligånden kommer over disciplene, så de taler fremmedsprog. Der boede folk fra hele den kendte verden i Jerusalem, som alle var forbavsede over at disciplene pludselig talte deres modersmål. Disciplen Peter holder en prædiken, hvor han siger, at tilhørerne skal lade sig døbe i Jesus’ navn, så vil de få syndernes forladelse og Helligånden som gave.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind