Sakramenter

Et sakramente betyder “en hellig handling”, der indeholder et løfte om Jesu Kristi personlige nærvær som den opstandne frelser. Det er de mest centrale ritualer i kristendommmen.

Folkekirken har to sakramenter: Dåb og nadver – de to handlinger er indstiftet af Jesus og er hver tilknyttet et synligt tegn (vand, brød og vin), hvorunder Jesus Kristus skjuler sin usynlige tilstedeværelse. Disse handlinger kan udføres af alle i den danske folkekirke. 

I den romersk-katolske og den ortodokse kirke findes syv sakramenter: Dåb, firmelse, kommunion/eukaristi (nadver), sygesalvning (den sidste olie), skriftemål, ægtevielse og præstevielse. 

I forbindelse med reformationen fik fem ritualer – som dog stadig findes i den protestantiske kirke – frataget sin status som sakramente. Luther mente, at kun dåb og nadver er indstiftet af Jesus selv med et ydre tegn. Egentlig ville han også regne skriftmålet med, men kunne ikke argumentere for det.