Etik

Her giver vi dig et overblik over kristen etik. 

Bibelen som grundlag for kristen etik 

I Bibelen har Gud i særlig grad åbenbaret sin vilje om, hvordan han ønsker mennesker skal leve, og hvad der er rigtigt og forkert. Bibelen er derfor det vigtigste grundlag for kristen etik. Guds åbenbarede vilje findes bl.a. i de ti bud og næstekærlighedsbuddet, som er centrale etiske principper i Det gamle testamente. I Det nye testamente behandler og uddyber Jesus disse principper, bl.a. i bjergprædikenen.

De 10 bud

Det grundlæggende element i bibelsk etik er de ti bud, dvs. ti etiske handlereger, som kommer direkte fra Gud til israelitternes leder, Moses, der bringer buddene videre til sit folk. ​​Her kan du læse dem i den traditionelle Lutherske inddeling, som er mest brugt i Danmark:

 1. Du må ikke have andre guder end mig
 2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn
 3. Du skal holde hviledagen hellig
 4. Du skal ære din far og din mor
 5. Du må ikke slå ihjel
 6. Du må ikke bryde ægteskabet
 7. Du må ikke stjæle
 8. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste
 9. Du må ikke begære din næstes hus
 10. Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller eller noget, der hører din næste til

Bemærk, at de tre første bud handler om menneskets forpligtelser over for Gud, mens de sidste syv bud omhandler menneskets forpligtelser over for sine medmennesker.

Jesus’ undervisning i etik

I Det nye testamente handler en del af Jesus’ undervisning om etik. Undervisningen består både af almen-etiske overvejelser i forbindelse med kærlighedsbuddene og den gyldne regel, og af mere konkret vejledning i lignelserne, fx den barmhjertige samaritaner, og de seks antiteser i bjergprædikenen. Her er en kort sammendrag af det væsentligste indhold i Jesus’ undervisning i etik:

 • bjergprædikenen strammer Jesus moseloven og de ti bud, så buddene bliver umulige at overholde, fx er det at blive vred på sin bror en overtrædelse af det femte bud om ikke at slå ihjel. Hensigten er at flytte fokus fra selve de ydre handlinger til sindelaget bag dem. Jesus fortolker altså moseloven, så menneskets sindelag og indstilling overfor dets medmennesker er mere afgørende end blot at
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind