Tidslinje

Her er en tidslinje over kristendommens centrale historiske begivenheder historie:

  • Ca. 5 f.Kr. → Jesus bliver født (Jesus er altså ikke født i år 0!)
  • Ca. 25-30 e. Kr. → Jesus virker i Palæstina som profet, prædikant og helbreder
  • Ca. 30 → Jesus korsfæstes og genopstår → den kristne påske
  • Ca. 30 → 50 dage efter påske kommer Helligånden over disciplene → den første pinse. Dette betyder, at de får kraft og tro på, at Jesus er Guds søn, som frelser verden og at de får selvtillid og frimodighed til at forkynde dette glædelige budskab (evangelium)
  • Ca. 30 → Jesus' disciple holder sammen efter Jesus’ død og danner deres egen lille Jesus-troende gren inden for jødedommen i Jerusalem (dvs. de Jesus-troende tror på, at Jesus er den ventede Messias, hvilket de øvrige jøder ikke tror på)
  • Ca. 45-55 → Apostlen Paulus missionerer i det østlige middelhavsområde og danner nye menigheder. Paulus skriver breve til sine menigheder
  • Ca. 70 → Jøderne gør oprør imod romerne, men de taber krigen. Romerne ødelægger templet i Jerusalem, som var den helt centrale helligdom for jødedommen (også for de Jesus-troende jøder). De Jesus-troende jøder, de første kristne, bliver udskilt fra jøderne
  • Ca. 70-100 → De fire evangelier nedskrives baseret på de mundtlige overleveringer om Jesus
  • 70-320 → De kristne lever i Romerriget som en sekt, der bliver ringeagtede og set på som underli...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind