Protestantismen

Hvad er protestantisme?

Ordet protestantisme kommer af ordet protestant, som var en titel, som blev tildelt tilhængere af reformationen i 1517, fordi de protesterede mod den katolske kirke.

Protestantismen er altså et resultat af reformationen. Reformationen indledte en splittelse af den katolske kirke, da Martin Luther kritiserede både kirkens teologi og dens praksis. Den danske folkekirke blev en del af reformationen i 1536.

Begrebet protestantisme dækker over mange forskellige kristne kirkesamfund, som på nogle punkter ligger fjernt fra hinanden.

Protestantisk teologi

Den protestantiske teologi udtrykkes ofte med de tre udtryk ved nåden alene, ved troen alene, ved skriften alene. Det vil sige, at protestantisk teologi lægger vægt på, at frelsen udelukkende kommer an på Guds nåde til enhver, som tror på Guds ord, dvs. skriften. Det vil sige, at mennesket ikke personligt kan gøre sig fortjent til frelse, fx ved gode gerninger eller overholdelse af religiøse pligter. 

Endvidere er pricippet om “skriften alene” et kernepunkt i protestantismen. Protestantismen gjorde op med forestillingen om pavens ufejlbarlighed og autoritet i teologiske problemstillinger. Den kristne lære bestemmes udelukken ud fra skriften, det v...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind