Syndefaldet

Syndefaldet er i kristendommen den grundlæggende begivenhed i menneskets historie, der gør, at vi lever adskilt fra Gud, og at vi derfor skal dø. Dette er den grundlæggende problemmyte i kristendommen; det problem, som Gud overvinder ved at ofre sin søn.

Adam og Eva lever i paradiset og må alt, undtaget at spise fra "træet til kundskab om godt og ondt". Men slangen lokker dem, de bliver blufærdige (ser at de er nøgne). Gud udviser dem og de får en dom, som betyder, at de kommer til at leve under de vilkår, vi gør i dag: selv skaffe føde, dødelige, og kvinden føder børn med smerte. Synd, lidelse og dødelighed er menneskets pris for at leve som et selvstændigt menneske.

Løsningsmyten: Jesu død og opstandelse: Jesus er i modsætning til alle mennesker fri for synd. Det menneskesamfund, han lever i, straffer ham med lidelse og død. Gennem døden er han lydig imod Gud (hvor Adam er ulydig), og i opstandelsen overvinder han den lidelse og død, som mennesket ellers var dømt til. På den måde bliver han et omvendt spejlbillede af Adam, og han "omgør" Adams fejltrin ved syndefaldet.