Andre begreber

Abraham

Central person i Det gamle testamente. Abraham er stamfader til israelitterne, det jødiske folk, og dermed også til de kristne. Abraham udvælges af Gud (Jahve) til at skulle være stamfader til et stort folk, som velsignes af Gud. (1 Mos 17,1-7)

Afmytologisering

Udspringer fra eksistentialismen. Afmytologisering er en ny måde at læse kanoniske og religiøse tekster på. Her fokuserer man på mytens budskab og pointer; historisk korrekthed og sandsynlighed er irrelevant. Ophavsmand: Rudolf Bultmann (Tysk teolog 1884-1976)

Apostel

Et ord fra græsk, som betyder udsending. Jesus udvalgte 12 apostle, som han sendte ud for at forkynde evangeliet. (Mark 3,14). Én af de tolv apostle var Judas Iskariot, som senere forrådte ham. Efter Jesus' død valgt disciplene selv en erstatning ved lodtrækning. Han hed Matthias og man hører ikke mere om ham i Bibelen. Det gør man derimod om Paulus, som kalder sig selv apostel.

Det var almindeligt for stormænd og regenter at have apostle, som de udsendt til at repræsentere sig. Det var alment accepteret, at en apostel taler med samme autoritet, som den herre, han repræsenterer. 

Alle skrifterne i Det Nye Testamente har en apostel som bagmand.

Apostolske trosbekendelse

I den apostolske trosbekendelse bevidner den kristne, at han tror på Gud som den treenige Gud, nemlig Faderen, Sønnen og Helligånden. Trosbekendelsen er en kort sammenfatning af den centrale, kristne lære. Trosbekendelsen stammer fra oldkirken, og de fleste kristne kirker kan tilslutte sig den.

Den apostolske trosbekendelse er også en del af den danske folkekirkes bekendelsesskrifter.

Apostolske velsignelse

En del af folkekirkens højmesseliturgi. Præsten siger: “Lad os rejse os og tilønske hinanden: Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.” Ordene stammer fra 2 Kor 13,13

Arianisme

En betegnelse for en oldkirkelig teologi, som har navn efter den alexandrinske præst Arius, som benægter Jesus’ guddommelige natur. Afvist som kætteri.

Aronitiske velsignelse

Denne velsignelse er en del af folkekirkens højmesseliturgi. Præsten siger: “Herren velsigne dig og...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind